ENVIAMENTS GRATUÏTES AL MÓN!

Condicions


Aquestes Condicions de Contractació (d'ara endavant, Condicions Generals) regulen el procés de venda dels productes oferts per Borja Corraliza Sánchez (d'ara endavant, GeekColor) en el catàleg disponible a la seva pàgina web www.GeekColor.com

Les Condicions Generals enllacen GeekColor i el comprador (Client), atorgant-los una sèrie de drets i obligacions, des del moment que realitzen i accepten un ordre a través de la pàgina esmentada. Són obligatoris i coneixedors per ambdues parts, de manera que la seva acceptació al registrar-se com a client és essencial per poder formalitzar una comanda. Per tant, el client ha de llegir acuradament aquestes condicions.

Els encapçalaments de les diferents clàusules només són informatius i no afectaran, classificaran o ampliaran la interpretació de les Condicions Generals.

Aquestes Condicions Generals es regiran pel que disposa la normativa legal vigent.

1. Partits intervinguts
Empresa propietària: Nom: Borja Corraliza Sánchez, NIF: 04857077-I, Domicili social: C / San Juan Bautista La Salle 10 1A - Talavera de la Reina - Toledo
Correu electrònic (info): info@geekcolor.com

Client:
Qualsevol Usuari de la Web www.GeekColor.com es considerarà un client que realitza una comanda i li dóna la seva acceptació en el moment de la seva realització.

El client s'ha de registrar com a tal i proporcionar les dades següents per fer la comanda: nom i cognoms o nom de l'empresa, número d'IVA, adreça de facturació, adreça de lliurament, número de telèfon i correu electrònic de contacte. En aquest moment, heu d'acceptar aquestes Condicions Generals.

Aquestes dades facilitades pel Client seran tractades d'acord amb les Condicions d'ús de la pàgina web (secció "Legal").

2. Objectiu del contracte
La compra dels productes oferts per GeekColor al seu lloc web pel Client. Són productes destinats al consum privat.

3. Procés d'oferta
L'oferta es limita als productes que apareixen a la web www.GeekColor.com, i és vàlida per a compres a tot el món.

Cada producte té un arxiu que recull les característiques tècniques del producte, la marca, el model, les imatges a través de la representació digital (que poden variar en el producte final en forma i color segons el monitor en què es mostrin), el preu de venda amb l'IVA inclòs a Europa i el període de disponibilitat dels mateixos per al seu lliurament i lliurament al Client.

El cost total de l'ordre es comunicarà al Client al moment de fer la seva comanda i abans de la seva acceptació.
El preu dels productes es mostra a la web al moment de fer la comanda.

4. Acceptació de l'oferta
Es produeix en el moment en què el Client dóna el seu consentiment exprés a l'ordre posat. Anteriorment, en el mateix registre que un Client, ha d'haver acceptat les Condicions Generals.

5. Pagament de comandes
Hi ha diverses formes de pagament entre les quals el client pot triar.
L'import total serà igual a la suma dels preus de tots els productes, més els enviaments, serveis addicionals o formes de pagament amb comissió independent.

6. Lliurament de comandes

Els terminis de lliurament de les comandes depenen de la disponibilitat del producte o dels productes que els componen, disponibilitat que apareix indicada a les targetes de cadascun dels productes del catàleg de la web www.GeekColor.com. Els termes de disponibilitat, a l'efecte de calcular el temps de lliurament de comandes, seran els que apareixen anunciats a la pàgina en el moment de fer la comanda pel client.

En les comandes formalitzades en la modalitat de pagament per endavant, també es tindrà en compte per al càlcul dels terminis de lliurament la prova fiable del pagament realitzat pel Client mitjançant transferència bancària o dipòsit en efectiu al número del compte bancari indicat per GeekColor .

No obstant això, aquest període de disponibilitat es pot modificar en el cas d'ordres simultànies del mateix producte o productes que condueixin al final de l'estoc del producte. El nou termini de lliurament s'indicarà al Client en el menor temps possible. Si el final de l'acció és definitiva, es notificarà al client que triï entre triar un producte diferent amb característiques similars i un preu similar al del producte esgotat, o cancel·lar el seu encàrrec, retornant els diners pagats.

Els retards en l'enviament de l'ordre superior a deu dies segons el període de disponibilitat, el retard atribuït a GeekColor, donarà dret al Client a la cancel·lació de la seva comanda si declara per escrit per correu electrònic a l'adreça info@geekcolor.com, retornant, si escau, els diners pagats per endavant, i sense cap reclamació per danys, presents o futurs, directes o indirectes.

Els terminis de lliurament dependran del tipus d'enviament escollit pel Client, que apareixeran durant el procés de compra. Aquests terminis són sempre aproximats i en cap moment assegurats, per tant, mai seran motius vàlids per al rebuig del paquet o la cancel·lació de la compra o el reemborsament de les despeses d'enviament, el Client entén i accepta la seva acceptació.

Les comandes no lliurades al Client dins dels set dies posteriors a la seva tramesa per motius no atribuïbles a GeekColor, seran retornats GeekColor , oferint al Client la possibilitat d'enviar l'ordre de tornar a pagar els costos d'enviament de devolució i el nou enviament. Si no es rep resposta a clients de 30 dies, la compra es cancel·larà sense cap reclamació dels diners pagats, danys, presents o futurs, directes o indirectes.

El lliurament es farà de manera porta a porta a l'adreça de lliurament indicada en la informació d'enviament de l'ordre. La modificació posterior d'aquesta adreça pot generar una sèrie de despeses que repercutirà el Client.

Les comandes seran lliurades per l'empresa de transport a l'adreça de lliurament indicada pel Client i la persona que ha pres com a receptor del mateix. Aquestes dades s'incorporaran a la nota de lliurament de l'empresa de transport, que també indicarà el nombre de paquets de l'enviament i el pes total.

Les entregues de productes voluminosos o amb sobrepès, o productes que presenten dificultats per lliurar-se, es lliuraran al portal de l'adreça indicada.

A més de la nota de lliurament, una factura de compra es lliurarà al Client amb cada comanda, per correu electrònic.

Si falta la factura, el client pot sol·licitar-ho per correu electrònic a l'adreça info@geekcolor.com, indicant el nom del titular de la factura i el número de comanda, i s'enviarà de nou per correu electrònic.

Si en el moment del lliurament és visible i clarament visible, sense necessitat de manipular els paquets d'enviament o el propi envàs del producte, que un producte té defectes causats per danys al transport o es veu, de la mateixa manera, un error en el rebuda mercaderia, el client haurà de consignar-lo a la nota de lliurament i comunicar-ho a GeekColor (per correu electrònic dirigit a info@geekcolor.com) dins de 24 hores després de rebre l'ordre per instar la devolució del producte en qüestió i amb això el reemplaçament per un un de nou.

Els defectes en el transport que només es detectin després de desempaquetar el producte s'han de comunicar en les primeres 24 hores a partir de la recepció de l'ordre per correu electrònic a l'adreça info@geekcolor.com, indicant el dany causat al producte i demanant la devolució del producte en qüestió. i amb això el reemplaçament per un nou.

En els enviaments per correu ordinari en cas de pèrdua, el client serà qui assumirà l'import total de la pèrdua. GeekColor no serà responsable de l'incident, ja que aquest tipus d'enviaments no estan registrats a Correos. Si realitza una compra, seleccioneu aquesta forma de lliurament d'acord amb aquestes condicions, en cas contrari podeu i triar un altre tipus d'enviament.

7. Cancel·lació de comandes

Només s'acceptaran cancel·lacions de comandes si encara no s'ha enviat la vostra comanda. Les comandes es processen automàticament al confirmar i pagar la compra, de manera que si voleu cancel·lar-la, podeu fer-ho assumint el cost total del producte i obtenint un reemborsament únicament dels costos d'enviament. Si la vostra comanda ja s'ha enviat, no es pot cancel·lar.

L'obligació del Client és garantir que el producte sol·licitat sigui el que desitgi i, en cas de dubte, és obligació del Client contactar-se amb GeekColor per obtenir informació sobre el producte abans de la seva compra.

En cas que la compra, una vegada enviada, sigui rebutjada o no hagi estat recollida pel Client per raons alienes a GeekColor, pot reclamar els costos de devolució de l'enviament.

8. Garantia del producte

El marc jurídic de garantia (Llei 23 / 2003, de juliol 10, de garanties en la venda de béns de consum) té per objecte proporcionar al Client diferents opcions per exigir el sanejament quan el bé adquirit no estigui d'acord amb el contracte, donant-li l'opció d'exigir la reparació o substitució de la propietat, tret que sigui impossible o desproporcionada. Quan la reparació o substitució no és possible o no té èxit, el consumidor pot exigir la reducció o la resolució del preu del contracte. Els productes tenen una garantia de 2 anys a partir de la data de recepció de l'enviament. Els fabricants dels productes són els únics responsables de la garantia i proporcionen el suport tècnic i postvenda necessari. En el cas que el client tingui algun tipus d'incidència amb un producte,

En virtut d'això, GeekColor respondrà al Client per la manca de conformitat existent en el moment de lliurament dels productes de l'ordre, entenent-los com a actius materials destinats al consum privat.

La garantia de GeekColor és 24 mesos com a fabricant. GeekColor en cas de desglossament d'un d'aquests productes proporcionarà al Client la direcció per enviar-la per reparar o reemplaçar. El cost d'aquesta devolució serà assumit pel Client en cap cas.
· Si el defecte surt a la llum durant els primers mesos 6 a partir del lliurament del bé, es presumeix que l'anomalia ja existia quan es va comprar i el consumidor no ha de demostrar res.
· No obstant això, quan la manca de conformitat es manifesta després dels mesos 6 i en casos dubtosos, el fabricant podria exigir un informe expert independent per processar la garantia. En casos evidents de mal funcionament o operació irregular en període de garantia, no hi ha cap problema.
En tot cas, durant el temps que el consumidor està privat del producte, es suspèn el càlcul del termini de la garantia; Per exemple, si la reparació d'un objecte té una durada de 15 dies, el període de garantia finalitzarà 15 dies més tard del previst inicialment.

Per poder fer front a aquesta garantia, el client haurà de posar-se en contacte amb GeekColor per correu electrònic a l'adreça info@geekcolor.com on indicarà: nom del titular de la factura, número de comanda, nombre de factura i causa de la incompliment

Si és necessari que ens enviï el seu producte per a la seva revisió, es proporcionarà l'adreça d'enviament i el número de RMA. Les despeses d'enviament seran a càrrec del Client. Juntament amb l'element danyat, heu d'incloure la còpia de la factura de compra i el contracte de garantia signat correctament que l'Assistència Tècnica us enviarà. Després de 14 dies després de la reclamació del client a GeekColor, si el producte no ha estat processat i lliurat al lloc indicat per la Suport Tècnic, el nostre departament no acceptarà la reclamació i la sol·licitud de RMA serà cancel·lada, rebutjant l'enviament si és així van ser rebuts. Podeu tornar a sol·licitar un nou procediment de garantia amb un nou número de RMA quan vulgueu. Si es rep un component danyat a causa d'un embalatge deficient, no serem responsables de la reparació. Notificació al client del problema i resolució directa de l'agència de clients i transport. Qualsevol material que no compleixi aquestes característiques s'enviarà de nou a la recollida de mercaderies, fins i tot si el material compleix amb altres parts de la garantia. Si trieu un mètode d'enviament no segur i el paquet és enganyós, el client serà responsable de la pèrdua.

-Process de garantia.

a) Si després del rebut del producte es verifica que la falla està coberta per les condicions de garantia, un cop reparades o reemplaçades, es retornarà al client de forma gratuïta.

· Reparació o reemplaçament. El primer que heu de fer és enviar el producte per reparar-lo o substituir-lo per un de nou. L'elecció recau sobre el venedor, que decidirà sobre la base dels costos generats per cada opció: si un d'ells és desproporcionat a l'altre, el venedor pot triar el més convenient per als seus interessos, sempre que el consumidor no assumeixi majors inconvenients. En cas de no disposar del mateix article, s'intercanviarà per un article de prestacions iguals o superiors, sempre informant-ne i acceptació prèvia, sempre que la sol·licitud del Client no sigui desproporcionada, tal com s'indica a la Llei 23 / 2003 , de juliol 10, sobre Garanties en la Venda de Béns de Consumo (BOE No. 165, de 07-11-2003)
· Reducció o resolució del preu del contracte. Quan no és possible (o raonable) substituir el producte per un de nou, quan la reparació o el reemplaçament no serveix per deixar el producte en condicions de conformitat, quan el període de temps s'exageri ... el consumidor pot decidir entre demanar una reducció de preu o rescindir el contracte (sempre que la manca de conformitat sigui important). A més, el consumidor té dret a una indemnització per danys i perjudicis.

GeekColor per raons alienes a l'empresa, no es compromet al lliurament del producte reclamat en un període determinat, ja que és el termini establert pel majorista o fabricant, un termini que serà comunicat al Client per correu electrònic.

L'enviament de devolució es realitzarà per correu ordinari, i el client serà responsable de qualsevol pèrdua, dany o pèrdua, en cas de preferir un enviament assegurat, pot optar per ser retornat per correu certificat, havent de pagar $ 3.49.

b) Si després de rebre el producte es verifica que l'equip està funcionant a la perfecció, es retornarà al Client i el Client haurà de pagar els costos de transport generats, així com les despeses de gestió i verificació, estimats en un import total de $ 9.99. L'enviament de devolució es realitzarà per correu ordinari, i el client serà responsable de qualsevol pèrdua, dany o pèrdua, en cas de preferir un enviament assegurat, pot optar per retornar-lo per correu certificat, augmentant la quantitat $ 3.49 plus, $ 13.49 en total .

c) Si al rebre el producte es constata que la falla de l'equip incompleix les condicions de la garantia, la garantia seria anul·lada. L'article serà retornat al Client i haurà de pagar els costos de transport generats, així com els costos de gestió i verificació, estimats en un total de $ 9.99. L'enviament de devolució es realitzarà per correu ordinari, i el client serà responsable de qualsevol pèrdua, dany o pèrdua, en cas de preferir un enviament assegurat, pot optar per retornar-lo per correu certificat, augmentant la quantitat $ 3.49 plus, $ 13.49 en total .

Un cop enviat el producte a revisió, el client haurà de sufragar les despeses estimades de $ 5.99 corresponents a qualsevol canvi d'adreça o reenviament, ja sigui a petició del Client o perquè no estigui indicat en l'ordre.
Si un paquet és retornat per un domicili incorrecte, estar absent, no recollir o rebutjar, el Client serà notificat quan ho rebem a la nostra oficina perquè pugui triar què fer amb ell. En cas de sol·licitar un enviament nou, heu de pagar $ 5.99 com a cost d'enviament. Tindrem un mes a partir de la notificació per part nostra per acordar una resolució, després d'aquest temps, no es considerarà resposta que ignore la compra i renunciï als seus articles i l'import pagat per ells.

-Nacions de garantia.

Els casos de garantia no seran acceptats quan els productes hagin estat utilitzats de manera inadequada o no segons les seves característiques pel Client.

Els productes estan fora de garantia pels motius següents:

· Ús, maneig o manteniment incorrectes per part del Client d'un dispositiu o component.
· Components cremats.
· Components trencats o danyats subjectes a impacte.
· Reparació incorrecta, modificació per part del Client.
· Mal funcionament com a resultat d'un ús indegut o fora de les condicions ambientals especificades, defectes en la instal·lació o desgast per l'ús normal.
· Danys causats per desastres com incendis, inundacions, vent, terratrèmols o tempestes.
· Danys o estralls cosmètics en materials plàstics.
· Danys causats per impactes amb altres objectes, caigudes, vessaments de líquids o immersió en líquids.
· Desglossament com a conseqüència de manipulacions realitzades per tècnics no autoritzats, així com posteriors modificacions o ampliacions no incloses en la configuració original.
· Errors relacionats amb errors de configuració o incompatibilitats de components.
· Danys per accident, abús, ús indegut o aplicacions impròpies.
· Deteriorament degut a l'ús normal.

9. Dret de retirada

El Client té dret a retirar-se de l'ordre dins d'un període de 14 dies hàbils comptats des de la recepció de l'ordre, tal com s'estableix a l'article 44 de la Llei 7 / 1996, de gener 15, sobre el Reglament del comerç al detall, a excepció dels béns realitzats d'acord amb les especificacions del Client o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no poden retornar-se o deteriorar-se o caducar ràpidament; i les sol·licituds de subministrament d'enregistraments de so o de vídeo, discos i programes informàtics que han estat desemmaltades pel Client, així com fitxers informàtics subministrats per via electrònica, que es poden descarregar o reproduir amb efectes immediats per a ús permanent. Les nostres pells es fabriquen després de l'ordre del client que la personalitza triant el seu dispositiu i acabat,

El Client ha de comunicar la seva retirada a GeekColor per correu electrònic (info@geekcolor.com) dins d'aquest període de 14 dies. D'aquesta manera, es pot informar al client del procediment per tornar l'ordre (número de devolució, mètode d'enviament i adreça de lliurament). Fora d'aquest període, les revocacions de comandes no seran acceptades.

Totes les mercaderies s'han de retornar en el seu embalatge original intacte, en perfecte estat, sense desbloquejar-se, ni haver estat usades. El Client ha d'adaptar-se i adoptar les mesures adequades de protecció i embalatge del producte per a l'enviament als nostres magatzems. En cas contrari, GeekColor es reserva el dret de rebutjar la devolució.

El client que serà responsable del cost directe de tornar el producte a GeekColor. Només en el cas que la devolució sigui deguda a un error d'enviament oa altres causes atribuïbles a nosaltres, ens ocuparem de les despeses d'enviament. No acceptem cap franqueig de devolució degut. El client serà responsable dels danys causats durant el transport de la devolució del producte. Les entrades s'han de lliurar a la destinació en un termini de 14 dies després de la data de recepció del producte. En cas contrari es rebutjarà i tornarà.

Quan el client hagi exercit el dret de retirada o resolució, un cop rebuda la mercaderia i es troba en perfecte estat, GeekColor es veurà obligat a retornar les quantitats pagades pel client menys els costos d'enviament, les comissions de pagament, els costos de devolució com a quotes bancàries, més les tarifes de processament i cancel·lació estimades en $ 9.99. El reemborsament d'aquestes quantitats es farà el més aviat possible i, en tot cas, en un termini màxim de trenta dies des de la retirada o resolució.

10. Obligacions del client a

llegiu les presents Condicions Generals abans de registrar-se com a Client.
Respecteu les Condicions Generals una vegada que s'accepti l'ordre.
Paga els preus acordats en el moment de fer la comanda.

11. Obligacions de GeekColor

Entregueu el producte en bon estat al lloc d'enviament.
Respecta el preu de les comandes acordades en el moment de realitzar-les.

12. Drets dels clients

Rep els productes que conformen la seva comanda en perfecte estat.

13. Drets de GeekColor

Rebeu el pagament de comandes.
Modifiqueu els preus establerts al vostre lloc web per als vostres productes.
Modifiqueu les condicions de lliurament del producte en funció de la disponibilitat dels mateixos.
Cancel·la les comandes per defecte del client.
Cancel·la la web sense previ avís.

14. Notificacions

Als efectes de notificacions, requisits i escrits de qualsevol tipus als quals aquest contracte provoca, l'adreça indicada en aquestes Condicions Generals s'entendrà com l'adreça de GeekColor.

15. Validesa de les clàusules

Fins i tot si la clàusula d'aquest contracte o una de les seves parts es declara invàlida o inaplicable, la resta de clàusules o les seves parts continuaran sent vàlides i tenen valor.

16. Normativa aplicable

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la normativa espanyola vigent, i específicament per: Codi Civil, Llei 26 / 84 de juny 19 General de Defensa de Consumidors i Usuaris, Llei 7 / 98 d'Abril 13, Condicions Generals de Contractació, Llei 7 / 96 de gener 15 sobre el Reglament del comerç minorista, la Directiva 2000 / 31 CE del Parlament Europeu i el Consell de juny 8, Llei 34 / 2002 de juliol 11 sobre Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 23 / 2003 de juliol 10 de Garanties en la Venda de Béns de Consum i les normes que les desenvolupen.Confidencialitat

A continuació es detallen les condicions d'ús del lloc web www.GeekColor.com:

1. General

L'ús d'aquest lloc web i / o el registre com a usuari pressuposa l'acceptació d'aquestes Condicions d'ús i les Condicions Generals del contracte.

2. Titularitat d'aquest lloc web

Aquest lloc web és propietat de GeekColor. Tots els drets sobre el seu contingut, imatges, textos, disseny i programari són propietat de GeekColor.
Tots els elements d'aquest lloc web, inclosos, sense limitacions, el seu disseny i contingut estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual, propietat industrial i tractats internacionals relacionats amb el dret d'autor. Alguns dels logotips inclosos en aquest lloc són marques comercials o marques comercials registrades de les seves respectives empreses i el seu ús està condicionat per la llei. La responsabilitat derivada de l'ús de materials protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers continguts en aquesta pàgina de manera il·lícita o que transgredeixi la moralitat, l'honor o la intimitat, correspondrà exclusivament a l'usuari, eximint en tot cas GeekColor de qualsevol responsabilitat derivada d'aquestes conductes. La compra de qualsevol producte o servei de GeekColor no implica l'autorització legal per a l'ús del logotip específic o de la marca comercial registrada. Proporcionem els serveis del signatògraf i aquests treballs es realitzen per encàrrec, quan es demana un treball que està pagant pels materials i l'horari laboral i no per l'ús de marques i / o logotips. Els productes que es mostren són simples exemples del que es pot fer. En ordenar aquests logotips o marques comercials registrades, indiqueu que té autorització per utilitzar la marca o el logotip sol·licitat. Si sou el propietari de qualsevol de les marques comercials, logotips o imatges que es mostren en aquest lloc i no voleu que es mostrin, comunique'ns-ho per correu electrònic a info@geekcolor.com En ordenar un treball que està pagant per materials i hores de treball i no per l'ús de marques i / o logotips. Els productes que es mostren són simples exemples del que es pot fer. En ordenar aquests logotips o marques comercials registrades, indiqueu que té autorització per utilitzar la marca o el logotip sol·licitat. Si sou el propietari de qualsevol de les marques comercials, logotips o imatges que es mostren en aquest lloc i no voleu que es mostrin, comunique'ns-ho per correu electrònic a info@geekcolor.com En ordenar un treball que està pagant per materials i hores de treball i no per l'ús de marques i / o logotips. Els productes que es mostren són simples exemples del que es pot fer. En ordenar aquests logotips o marques comercials registrades, indiqueu que té autorització per utilitzar la marca o el logotip sol·licitat. Si sou el propietari de qualsevol de les marques comercials, logotips o imatges que es mostren en aquest lloc i no voleu que es mostrin, comunique'ns-ho per correu electrònic a info@geekcolor.com indiqueu que teniu autorització per utilitzar la marca o el logotip sol·licitat. Si sou el propietari de qualsevol de les marques comercials, logotips o imatges que es mostren en aquest lloc i no voleu que es mostrin, comunique'ns-ho per correu electrònic a info@geekcolor.com indiqueu que teniu autorització per utilitzar la marca o el logotip sol·licitat. Si sou el propietari de qualsevol de les marques comercials, logotips o imatges que es mostren en aquest lloc i no voleu que es mostrin, comunique'ns-ho per correu electrònic a info@geekcolor.com

3. Ús del contingut

Tret que GeekColor autoritzi explícitament, no podrà reproduir, transmetre ni explotar el contingut d'aquest lloc web de cap manera.

4. Responsabilitats

Encara que GeekColor s'esforça per assegurar la precisió i la precisió del contingut d'aquest lloc web, pot contenir errors o inexactituds. En conseqüència, no garantim la veracitat, fiabilitat o exactitud del seu contingut.
GeekColor rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de tercers connectades mitjançant enllaços, amb el lloc web de GeekColor.

En cap cas, GeekColor serà responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa derivats o relacionats amb l'ús d'aquest lloc web.

Heu d'indemnitzar GeekColor contra qualsevol pèrdua o dany derivat de l'incompliment d'aquestes condicions o l'ús del contingut d'aquest lloc web sense una autorització prèvia.

5. Separabilitat

Si alguna disposició d'aquestes condicions no té o es converteix en invàlida o es converteix en exigible sota la llei aplicable, aquesta estipulació no tindria efecte, però només en la mesura que la manca de precisió de validesa, i no afectarà a cap altra estipulació de les presents condicions.

6. Legislació i jurisdicció aplicable

Aquestes Condicions Generals s'han d'interpretar i es regeixen per la legislació espanyola vigent. Qualsevol controvèrsia derivada d'aquestes condicions s'ha de resoldre davant els tribunals de Toledo, Espanya. Tanmateix, això no impedirà que GeekColor exerceixi el dret de resoldre qualsevol litigi en una altra jurisdicció competent.

7. Modificacions

GeekColor es reserva el dret de canviar el contingut d'aquest lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís.

8. Privacitat totalment garantida

Llei orgànica 15 / 1999, de desembre 13, Protecció de dades personals. Les dades personals recollides seran processades automàticament i incorporades als fitxers de dades de Borja Corraliza Sánchez, i seran responsables del seu manteniment i ús.
El client garanteix que les dades personals proporcionades a GeekColor són correctes i s'encarreguen de comunicar-ne els canvis. El titular de les dades pot exercir els drets d'accés, rectificació i, si escau, cancel·lació, enviant un correu electrònic a: info@geekcolor.com